Alena Slezáček Bohúňová

Prezident spoločnosti FLaTZP

Informácie

Tel. kontakt: 00421 908 934 855

E-mail: alena.slezacek@gmail.com

Bydlisko:  Žilina 010 01

Pracovisko: Nemocničná lekáreň FNsP, odd. výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok V. Spanyola 43, Žilina 012 07