Členstvo

Výhody, postup a poplatky

Výhody:

 • Zvýhodnená účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných SSFLaTZP / nižší účastnícky poplatok /
 • Lepšia informovanosť o podujatiach, zasielanie písomných pozvánok na domáce adresy členov
 • Možnosť ovplyvňovať dianie v odbore prostredníctvom námetov a pripomienok adresovaných výboru SSFLaTZP
 • Bezplatné zasielanie odborného časopisu TEÓRIA A PRAX – FARMACEUTICKÝ LABORANT na domáce adresy členov spoločnosti

Postup:

 • Vyplniť členskú prihlášku TU
 • Prihlášku zaslať na adresu: Júlia Šteffková, A.Vosátka 365, 900 82 Blatné
  alebo mailovú adresu: julia.ssflatzp@gmail.com, následne bude zaslaná na SLS do evidencie členov
 • SLS vystaví šek na zápisné a členský poplatok, ktorý príde na Vami uvedenú adresu

Poplatky: 

 • Zápisné – jednorázový poplatok – 7 eur
 • Členské – ročný poplatok – 12 eur
 • Celý príspevkový poriadok SLS nájdete TU