VÝBOR SPOLOČNOSTI

Alena Slezáček Bohúňová

Prezident spoločnosti FLaTZP

Tel. kontakt: 00421 908 934 855
E-mail: alena.slezacek@gmail.com
Bydlisko:  Žilina 010 01
Pracovisko: Nemocničná lekáreň FNsP, odd. výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok V. Spanyola 43, Žilina 012 07

Júlia Šteffková

Vedecký sekretár

Tel. kontakt: 00421904 451 049
E-mail: julia.ssflatzp@gmail.com
Bydlisko: A. Vosátka 365, Blatné 900 82
Pracovisko: Lekáreň Dunajská, Dunajská č.4, Bratislava 81105

Alica Vargová

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 904 403 330
E-mail: alica.vargova61@gmail.com
Bydlisko Nitra 949 01
Pracovisko: Benu lekáreň 53, Akademická 1 Nitra 949 01

Jana Olejová

Člen dozornej  rady

Tel. kontakt:00421 904 974 876
E-mail: janaolejova@azet.sk
Bydlisko: 058 01 Poprad
Pracovisko: Ekolekáreň, nám.Sv.Egídia 124, 05801 Poprad

Valéria Tóthová

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 902 107 448
E-mail: valeria.jurickova@gmail.com
Bydlisko : Bratislava 841 07
Pracovisko: Materská dovolenka

Katarína Brídziková

Člen dozornej rady

Tel. kontakt: 00421 904 558 788
E-mail: katarina.bridzikova@gmail.com
Bydlisko: Čachtice 916 21
Pracovisko: lekáreň Dr.Max, Nálepkova 14, Nové Mesto/ nad Váhom  915 01

Alena Hanušniaková

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 903 732 963
E-mail: aloska123@centrum.sk
Bydlisko:  Istebné 027 53
Pracovisko: Lekáreň Dr.Max Aleja Slobody 3057/15, Dolný Kubín

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH

Člen dozornej rady

Tel. kontakt: 00421 904 836 695
E-mail: bukovska@unm.sk
Bydlisko: Martin 036 01
Pracovisko: Nemocničná lekáreň UNM, Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2, 036 59 Martin