VÝBOR SPOLOČNOSTI

Alena Slezáček Bohúňová

Prezident spoločnosti FLaTZP

Tel. kontakt: 00421 908 934 855
E-mail: alena.slezacek@gmail.com
Bydlisko:  Žilina 010 01
Pracovisko: Nemocničná lekáreň FNsP, odd. výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok V. Spanyola 43, Žilina 012 07

Viera Jeníková

Vedecký sekretár

Tel. kontakt: 00421 905 310 614
E-mail: viera.jenikova@gmail.com
Bydlisko Bratislava 821 08
Pracovisko: dôchodca

Mária Fischerová

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 903 697 091
E-mail: mfischerova@zoznam.sk
Bydlisko:  Bratislava, 831 06
Pracovisko: dôchodca

Valéria Tóthová

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 902 107 448
E-mail: valeria.jurickova@gmail.com
Bydlisko : Bratislava 841 07
Pracovisko: Materská dovolenka

Anna Vojakovičová

Člen výboru

Tel. kontakt: 00421 905 226 359
E-mail: enka.vojakovicova@gmail.com
Bydlisko:  Košice 040 23
Pracovisko: Nemocničná lekáreň LP FNsP,  Košice 040 23

Alena Hanušniaková

Člen revíznej komisie

Tel. kontakt: 00421 903 732 963
E-mail: aloska123@centrum.sk
Bydlisko:  Istebné 027 53
Pracovisko: Výdajňa zdravotníckych pomôcok Centrum, Radlinského 1698/6
Dolný Kubín, 026 01

Alica Fekete

Člen revíznej komisie

Tel. kontakt: 00421 911 209 169
E-mail: alicafeketealis@gmail.com
Bydlisko: Ždaňa 044 11
Pracovisko:

Júlia Šteffková

Člen revíznej komisie

Tel. kontakt: 00421904 451 049
E-mail: julia.ssflatzp@gmail.com
Bydlisko: A. Vosátka 365, Blatné 900 82
Pracovisko: Lekáreň Dunajská, Dunajská č.4, Bratislava 81105