AKTUALITY

Dokumenty na stiahnutie a novinky

11
okt

Anna Vojakovičová, farmaceutický laborant – jedna z Vás

Zamyslenie sa nad mojím povolaním a ako to hodnotím s odstupom času.      Začala by som tým, že už 38 rokov pracujem v nemocničnej lekárni pri UNLP v Košiciach v rôznych pozíciách. Momentálne ako vedúci  farmaceutický laborant. Prečo som si vybrala toto povolanie ? Z detstva si pamätám  zážitok, ktorý ma usmernil pri rozhodovaní o mojom budúcom povolaní. Ako dieťa som chodila k starej mame do Revúcej, kde bola lekáreň  – nádherná, krásna, ktorá dýchala históriou. Tá vôňa ma očarila a už vtedy som povedala, že tu sa mi páči a tu chcem pracovať, keď budem veľká.:))…a stalo sa. Sen sa mi splnil o 15 rokov, síce v inom meste a inej lekárni,...
Čítajte viac...
27
jan

ČASOPIS TEÓRIA A PRAX I FARMACEUTICKÝ LABORANT

Podrobnosti: Napísal/a: PhDr. Anna Kmeťová Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný  časopis. Nakoľko som v tejto oblasti pracovala, rozhodla som sa tento projekt zrealizovať ako súkromná osoba a prebrala som na seba úlohu šéfredaktora a vydavateľa časopisu. Podarilo sa to v júni 2012, vyšlo prvé číslo  Pomáhali mi ľudia z praxe, osobitne pani doc. RNDr. Silvia Szucsová, CSc.,  farmaceutická laborantka Mirka Homolová, PhDr. Andrea  Bukovská, MHA, Mgr. Andrea Komačková, s ktorými som sa radila. Bolo ich oveľa viac, ale nemám priestor všetkých vymenovať, verím, že mi to prepáčia. Veľkým prínosom boli a sú pre časopis grafici, v začiatkoch...
Čítajte viac...