Alica Fekete

Člen revíznej komisie

Informácie

Tel. kontakt: 00421 911 209 169

E-mail: alicafeketealis@gmail.com

Bydlisko: Ždaňa 044 11

Pracovisko: