Viera Jeníková

Vedecký sekretár

Informácie

Tel. kontakt: 00421 905 310 614
E-mail: viera.jenikova@gmail.com
Bydlisko Bratislava 821 08
Pracovisko: dôchodca